• http://www.hnqhy.com/d2312/6689383.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/11.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/65320523.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/38027415.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/88254.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/915.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/19.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/42976244.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/84.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/1112.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/451.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/3318595.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/67444.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/5845.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/3494.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/40047097.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/85176.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/9104.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/610.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/59227.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/54794.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/17751.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/55.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/40908.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/77.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/30.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/64920.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/74.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/34078380.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/4302865.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/42580813.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/30164400.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/069945.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/00874.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/66.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/32466164.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/0196058.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/32.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/0238.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/750.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/1333.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/6664.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/8757.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/48.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/4904695.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/127.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/81140.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/5462.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/0207755.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/15239511.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/927.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/955702.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/44.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/8356045.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/0751.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/689.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/53.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/668.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/747742.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/54262.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/24834.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/25949.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/547391.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/35492607.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/536703.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/88559.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/9315091.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/420.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/01701290.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/4577125.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/384.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/067910.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/28.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/79421372.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/7783.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/784.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/95.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/365398.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/16209.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/929547.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/18.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/58824515.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/9722832.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/1069353.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/45.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/16296.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/218514.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/821.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/1439757.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/14935.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/45177.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/931328.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/1689.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/06229.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/36.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/362603.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/5999743.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/460.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/73963.html
 • http://www.hnqhy.com/d2312/99949.html
 • 欢迎来到官方网站:您的低成本投资生涯,从这里开始!
  • banner图

  您的位置:主页 > 股票文章 > 股票配资 >

  股票配资

  海风股票论坛_易配资股票配资平台正在线公司开户;抓涨停必学“

  发布时间:2018-11-09 14:04

   黄金柱不但是一根量柱,黄金柱离不开缩量柱,更离不开确认柱。黄金柱是一族量柱的黄金组合。可能用公式呈现为:将军柱+缩量柱+确认柱=黄金柱

   可能说,“黄金柱”即是以“将军柱”为根源,以“临界点”为契机,以“缩量柱”为烘托升华而成的“经典量柱”。海风股票论坛因而,将军柱不必然即是黄金柱,黄金柱必然是将军柱。并且,黄金柱是“将军”中的将军,他也是主力正在近段时期的攻防地。他对近期股价有较强的撑持效用,是咱们决议伏击涨停的要紧切入点。

   易配资:中国最大、最安适的股票配资平台,配资力度杠杆1-10倍,100元起配,利钱千分之一,10秒钟迅疾开户,中国排行第1名,累计配资人数30几万人,2018年十大配资平台榜首!

   1,黄金柱确当天,必需是某一阶段的将军柱,即“高量柱,倍量柱,平量柱,梯量柱”等要紧的量柱变成的“栋梁之柱”。

   2,黄金柱的后三天,必需是“缩量柱”,具备“价涨量缩”的走势,股价往上倾斜,量柱向下倾斜,变成的“喇叭口”越大越好。海风股票论坛

   3,黄金柱的后三天,必需确保收盘价没有跌穿该柱的最低价,最好是“连阳缩量”,收盘价连结正在该柱的最高价上方最佳。

   黄金柱拥有顶天立即的效用,从中兵光电的走势中可能看到,只消有黄金柱的地方,任何一波拉升,都是从其左峰启动;任何一波打压,都没有击穿黄金柱的底线,这即是“顶天立即”。

   黑马和牛股都是由黄金柱撑起来的,收拢了黄金柱,就钳住了农家的穴道,农家的能力,企图,目标和幅度,都刻正在黄金柱上,是以黄金柱是黑马和牛股的温度计。

   3,它后面的量柱必需逐渐地走低,但其对应的股价必需走高。即高量柱后面的三根量柱正在逐渐缩小,而高量柱后面的三根K线却正在逐渐走高,变成价涨量缩的价量背离的态势。K线的上升,量柱的降落,二着变成喇叭口。

   对付如许的“价涨量缩”的“高量柱”称之为“高量黄金柱”,“高量黄金柱”是值得咱们核心明白的股票。

   

  海风股票论坛

  以上就是小编为您带来的“海风股票论坛_易配资股票配资平台正在线公司开户;抓涨停必学“”全部内容,更多内容敬请关注股票配资平台!

  媒体报道