• http://www.hnqhy.com/7e403/62.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/42754042.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/4921.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/183638.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3641489.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/38119342.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/7462747.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/9157964.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/28.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1238002.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/812605.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3619023.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/25.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/93568.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/91538.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/62422702.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/33250085.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/85533310.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/7464454.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/93323726.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/90243.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/34453.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/701.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1570.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/310.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/268.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/56711519.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/69.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2692.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/543679.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0664.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/817.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/12717477.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2405040.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3647.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1122.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/05349138.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/098285.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/44248774.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/891135.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/69.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3720.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2947.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/163.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/563.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/15.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/341.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1063126.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/02135163.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/444403.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/4491282.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/52.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/223.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/915.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/08951.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/46.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2788.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/45982.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/46203.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/6684309.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/87071.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/83668.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/6202791.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/705.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/799.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/456660.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/32781684.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0214397.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/27545198.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/17332143.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2082586.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/19947590.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/8278.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/10433201.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/748.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/75339326.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0521.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3870.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/553863.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/19731914.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/392937.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/57532779.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/48.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/795293.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2503.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/038.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2363.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/145.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/56.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/73577660.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/442.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/466665.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/553516.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/908295.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/96812313.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/63827318.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3884510.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/739729.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/9651261.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/310.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:诚招股票配资代理商,专注股票配资二十年。
  • 股票配资banner图

  股票配资代理

  阳光三板股票网:西南策略商誉风险全面暴露 成长股考验“成色”

  发布时间:2019-02-12 16:17

   摘要

   l从当前公布的业绩预告情况来看,2018年A股的盈利增速明显下滑。样本A股的归母净利润比2017年同期下降7.8%。这是A股过去两年来的首次业绩负增长。

   l分板块来看,主板勉强维持正增长,中小创则出现明显的盈利缩减。其中,中小板业绩增速为-16%,创业板增速则下降到惊人的-47.7%,阳光三板股票网差不多出现了腰斩。

   l分行业来看,各个行业的业绩也是跌多涨少。在中小板26个行业当中,有11个行业业绩增速为正,余下15个行业业绩增速为负。业绩增速排名前三的行业分别是商贸零售、钢铁和餐饮旅游,排名倒数的行业是传媒、有色、机械。在创业板中仅有医药、轻工制造、基础化工三个行业业绩出现正增长,其余行业业绩都呈现大幅度负增长态势。电力及公用事业、家电和传媒三个行业甚至出现了全行业亏损。

   l商誉风险的全面暴露,是此次中小创业绩大幅度下滑的关键原因。中小板公司2018年的商誉减值规模在350亿元左右,创业板则有可能达到450亿元。两者分别较2017年增加2倍以上。若剔除商誉减值因素,2018年中小板业绩较2017年下降7%,创业板业绩较2017年下降11.5%,降幅均明显收窄。

   l目前成长股的商誉风险虽然已经全面暴露,但是未来会持续多久仍有待观察。2018年,中小板和创业板计提的商誉减值占相应板块商誉总量的9.3%和16.4%。未来需要持续跟踪相应大商誉公司的业绩表现及行业景气。

   l投资策略:需要指出的是,虽然2018年相当多公司经历了商誉减值,阳光三板股票网但是很多公司的主营业务并未受到相应的影响,甚至还有所增长。在商誉减值的风险冲击过后,这些公司有望轻装上阵,股价得以恢复性上涨。

   l风险提示:商誉持续大规模减值。

   正文

   截至2019年2月2日,A股共有2500多家公司公布了2018年的年度业绩预告。其中,1700多家公司是在2019年公布的业绩预告,其余的公司则是在2018年公布的业绩预告。分板块来看,主板有近800家公司公布业绩预告,占比不到50%;而中小板共有920多家公司公布业绩预告,占比近100%;创业板有730多家公司公布业绩预告,占比亦接近100%。从披露情况来看,当前的业绩预告已经能够较为准确地反映中小创在2018年的利润状况,阳光三板股票网同时能够较大程度反映A股的整体业绩情况。

   我们取业绩预告上下限的均值作为2018年的预期业绩,并与2017年同期业绩进行对比。测算发现,2018年A股的盈利增长十分不乐观。从总体上看,样本A股的归母净利润总和比2017年同期下降7.8%。这是A股过去两年来的首次业绩负增长。从板块情况来看,受益于周期股业绩的高增长,主板业绩仍然保持了正增长,但中小板和创业板业绩则呈现大幅度负增长态势。其中,中小板业绩增速为-16%,创业板增速则下降到惊人的-47.7%,差不多出现了腰斩。

   从行业来看,各个行业的业绩也是跌多涨少。由于中小板和创业板业绩预告披露较全,且更新时间较近,因此我们对于中小板和创业板的行业增速分别进行了测算(只测算公司数量大于5家的行业),发现绝大部分行业增速都呈现下行态势。在中小板26个行业当中,有11个行业业绩增速为正,余下15个行业业绩增速为负。业绩增速排名前三的行业分别是商贸零售、钢铁和餐饮旅游,同比增速为115%、86%和56%,而传媒、有色、机械行业的业绩出现较大幅度下滑,较2017年分别下跌38%、67%和71%。在创业板15个可统计行业中,仅有医药、轻工制造、基础化工三个行业业绩出现正增长,其余12个行业业绩都呈现大幅度负增长态势。阳光三板股票网其中,电力及公用事业、家电和传媒三个行业甚至出现了全行业亏损,亏损额分别达到22亿、14亿和126亿元。

   商誉风险的全面暴露,是此次中小创业绩大幅度下滑的关键原因。从总体上看,2017年,中小板商誉减值105亿元,创业板商誉减值125亿元,但是到了2018年,两个板块的商誉减值大幅度增加。根据目前披露的业绩预告来看,中小板公司2018年的商誉减值规模在350亿元左右,创业板则有可能达到450亿元。两者分别较2017年增加2倍以上。若剔除商誉减值因素,2018年中小板业绩较2017年下降7%,创业板业绩较2017年下降11.5%,降幅均有所收窄。

   商誉减值计提是中小创公司亏损的主要因素,创业板表现得更为明显。在公布业绩预告的921家中小板公司中,有83家公司公告出现了商誉减值,占比仅有9%;但在出现亏损的124家中小板公司中,有54家公司出现了商誉减值计提,占比高达43.5%。创业板情况更甚:公布业绩预告的735家创业板公司中,有95家出现了商誉减值公告,占比为13%;但是在出现亏损的84家创业板公司中,有50家公司出现了商誉减值状况,占比高达60%。

   目前成长股的商誉风险虽然已经全面暴露,但是未来会持续多久仍有待观察。从现存商誉规模看:中小板共有534家公司拥有商誉,总规模达3770亿元,其中352家公司的商誉规模在一个亿以上;创业板共有405家公司拥有商誉,总规模为2750亿元。其中312家公司的商誉规模在一个亿以上。2018年,中小板和创业板计提的商誉减值占相应板块商誉总量的9.3%和16.4%。未来需要持续跟踪相应大商誉公司的业绩表现及行业景气。

   需要指出的是,虽然2018年相当多公司经历了商誉减值,但是很多公司的主营业务并未受到相应的影响,阳光三板股票网甚至还有所增长。在商誉减值的风险冲击过后,这些股价被错杀的公司值得关注。

   投资策略:可以关注那些商誉风险暴露较为充分,但是主营业务仍然正常运行,营收与营业利润持续增长的公司。这些公司有望在商誉风险冲击后轻装上阵,实现股价恢复性增长。

   风险提示:商誉减值风险未能兑现实际亏损。

   (文章来源:西南证券)

  阳光三板股票网

  以上就是小编为您带来的“阳光三板股票网:西南策略商誉风险全面暴露 成长股考验“成色””全部内容,更多内容敬请关注股票配资平台!

  媒体报道