• http://www.hnqhy.com/7e403/62.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/42754042.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/4921.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/183638.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3641489.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/38119342.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/7462747.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/9157964.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/28.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1238002.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/812605.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3619023.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/25.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/93568.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/91538.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/62422702.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/33250085.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/85533310.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/7464454.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/93323726.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/90243.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/34453.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/701.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1570.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/310.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/268.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/56711519.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/69.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2692.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/543679.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0664.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/817.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/12717477.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2405040.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3647.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1122.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/05349138.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/098285.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/44248774.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/891135.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/69.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3720.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2947.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/163.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/563.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/15.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/341.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1063126.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/02135163.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/444403.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/4491282.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/52.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/223.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/915.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/08951.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/46.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2788.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/45982.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/46203.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/6684309.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/87071.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/83668.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/6202791.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/705.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/799.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/456660.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/32781684.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0214397.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/27545198.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/17332143.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2082586.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/19947590.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/8278.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/10433201.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/748.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/75339326.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0521.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3870.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/553863.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/19731914.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/392937.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/57532779.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/48.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/795293.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2503.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/038.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2363.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/145.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/56.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/73577660.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/442.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/466665.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/553516.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/908295.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/96812313.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/63827318.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3884510.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/739729.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/9651261.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/310.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:诚招股票配资代理商,专注股票配资二十年。
  • 股票配资banner图

  股票配资代理

  股票配资怎么代理加盟:14家公司新闻现重大利空

  发布时间:2019-02-12 17:17

  股票配资怎么代理加盟

   超华科技股东常州京控拟减持不超6%股份超华科技公告,持公司股份140,000,000股(占公司总股本15.03%)的股东常州京控计划在公告日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过55,898,624股(占公司总股本的6%)。中飞股份股东拟减持不超4.6%股份中飞股份公告,公司股东王珏及一致行动人李念奎计划六个月内,以集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份不超过4,175,000股,占公司总股本的4.6006%。截至公告日,王珏及一致行动人李念奎合计持有公司股份16,700,000股,约占公司总股本的18.4022%。百邦科技两股东拟合计减持不超3.2%股份百邦科技公告,持公司股份3,378,000股(占公司总股本比例4.13%)的董事陈进计划6个月内,以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份累计不超过844,500股(占公司总股本比例1.03%);持公司股份3,544,000股(占公司总股本比例4.34%)的股东常都喜计划6个月内,以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份累计不超过1,771,750股(占公司总股本比例2.17%)。高盟新材股东高盟投资拟减持不超1.5%股份高盟新材公告,公司股东高盟投资计划6个月内,通过集中竞价方式减持公司股份不超过4,000,000股,不超过公司总股本的1.5%。截至公告日,高盟投资持有公司股份25,542,000股,占公司总股本9.58%,。赛意信息股东宏企浩春拟减持1.3396%股份赛意信息公告,持公司股份3,240,000股(占公司总股本2.2326%)的股东宏企浩春计划在2019年3月4日至2019年8月31日期间,以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份1,944,000股(占公司总股本1.3396%)。大华股份实控人大宗交易减持1.0308%股份大华股份公告,公司控股股东、实际控制人傅利泉于2019年1月29日至1月31日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持所持有的公司股份3090万股,占公司总股本的1.0308%。股票配资怎么代理加盟申通快递股东南通泓石拟减持不超1%股份申通快递公告,股票配资怎么代理加盟持公司股份89,500,000股(占公司总股本比例5.85%)股东南通泓石计划在公告日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过15,308,021股(占公司总股本比例1%)。白银有色股东瑞源基金拟减持不超6%股份白银有色公告,股票配资怎么代理加盟股东瑞源基金拟在未来6个月内减持公司股份数量不超过418,370,000股,即不超过公司总股本的6%。金能科技两股东拟合计减持不超6%股份金能科技公告,股东国投协力基金及国投创新基金拟在计划公告披露后的六个月内,择机减持其所持公司股份不超过40,556,367股(其中国投协力基金20,779,723股,国投创新基金19,776,644股),即不超过公司总股本的6%(其中国投协力基金3.0742%,国投创新基金2.9258%)。黑牡丹股东上海综艺及昝圣达拟合计减持不超6%股份黑牡丹公告,上海综艺及其一致行动人昝圣达计划自2019年3月4日起6个月内,减持公司股份数量不超过62,825,701股,即不超过公司总股本的6%。华菱精工股东薛飞拟减持不超2.4%股份华菱精工公告,股东兼董事薛飞计划减持公司股份,预计减持数量合计不超过3,200,000股,即不超过公司总股本的2.40%。竞价减持期限为2019年3月5日-9月1日。苏州科达股东蓝贰创投和蓝壹创投拟减持不超2%股份苏州科达公告,蓝贰创投和蓝壹创投计划自公司公告其减持计划之日起3个交易日后6个月内,股票配资怎么代理加盟合计通过集中竞价方式择机减持其所持公司股份不超过720万股,即不超过公司股份总数的2%。金域医学股东国开博裕拟减持不超14.44%股份金域医学公告,持股14.44%的股东国开博裕拟减持其持有的公司股份,其中通过集中竞价或大宗交易减持不超过27,473,074股,占公司总股本的6%。通过协议转让方式减持的,单个受让方受让比例不低于公司总股本的5%,即22,894,229股。法兰泰克股东复星创富计划减持不超5%股份法兰泰克公告,股东复星创富计划自本减持计划披露之日起六个月内,减持公司股票,合计减持股份数不超过公司总股本的4.99997%,即10,548,912股。

  以上就是小编为您带来的“股票配资怎么代理加盟:14家公司新闻现重大利空”全部内容,更多内容敬请关注股票配资平台!

  媒体报道