• http://www.hnqhy.com/7e403/62.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/42754042.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/4921.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/183638.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3641489.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/38119342.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/7462747.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/9157964.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/28.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1238002.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/812605.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3619023.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/25.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/93568.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/91538.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/62422702.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/33250085.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/85533310.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/7464454.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/93323726.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/90243.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/34453.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/701.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1570.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/310.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/268.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/56711519.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/69.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2692.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/543679.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0664.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/817.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/12717477.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2405040.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3647.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1122.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/05349138.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/098285.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/44248774.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/891135.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/69.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3720.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2947.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/163.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/563.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/15.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/341.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/1063126.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/02135163.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/444403.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/4491282.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/52.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/223.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/915.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/08951.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/46.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2788.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/45982.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/46203.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/6684309.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/87071.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/83668.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/6202791.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/705.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/799.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/456660.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/32781684.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0214397.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/27545198.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/17332143.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2082586.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/19947590.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/8278.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/10433201.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/748.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/75339326.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/0521.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3870.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/553863.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/19731914.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/392937.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/57532779.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/48.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/795293.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2503.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/038.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/2363.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/145.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/56.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/73577660.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/442.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/466665.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/553516.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/908295.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/96812313.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/63827318.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/3884510.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/739729.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/9651261.html
 • http://www.hnqhy.com/7e403/310.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:诚招股票配资代理商,专注股票配资二十年。
  • 股票配资banner图

  股票配资代理

  股票配资加盟:永冠新材申购代码732681 发行市盈率预估2298倍

  发布时间:2019-02-12 17:19

  股票配资加盟

   下面南方财富网小编为您整理一下永冠新材(603681)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。

   经营范围:生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口上面目录),销售橡胶制品、股票配资加盟粘胶制品、股票配资加盟日用百货、纸制品、股票配资加盟胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、股票配资加盟离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

   主营业务:各类胶带产品的研发、生产和销售。

   发行状况股票代码603681股票简称永冠新材申购代码732681上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)7.4810.00发行市盈率17.2022.98市盈率参考行业化学原料和化学制品制造业参考行业市盈率(最新)17.2发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)-网上发行日期2019-02-21(周四)网下配售日期2019-02-21网上发行数量(股)16,659,000网下配售数量(股)24,988,901老股转让数量(股)-总发行数量(股)41,647,901申购数量上限(股)16,000中签缴款日期2019-02-25(周一)网上顶格申购需配市值(万元)16.00网上申购市值确认日T-2日(T:网上申购日)网下申购需配市值(万元)6000.00网下申购市值确认日2019-02-12(周二)发行方式发行方式类型市值申购,网下询价配售,网上定价发行发行方式说明采用网下向配售对象询价配售与网上市值申购定价发行相结合的方式;或采用中国证监会要求或认可的其他方式申购状况中签号公布日期2019-02-25(周一)上市日期网上发行中签率(%)-网下配售中签率(%)-中签结果公告日期2019-02-25(周一)网下配售认购倍数初步询价累计报价股数(万股)初步询价累计报价倍数网上有效申购户数(户)网下有效申购户数(户)网上有效申购股数(万股)网下有效申购股数(万股)中签号中签号公布日期2019-02-25(周一)承销商主承销商东兴证券股份有限公司承销方式余额包销发行前每股净资产(元)6.97发行后每股净资产(元)7.39股利分配政策股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。首日表现首日开盘价(元)-首日收盘价(元)-首日开盘溢价(%)-首日收盘涨幅(%)-首日换手率(%)-首日最高涨幅(%)-开板日期-总涨幅(%)-连续一字板数-开板日均价-每中一签获利(元)-

  以上就是小编为您带来的“股票配资加盟:永冠新材申购代码732681 发行市盈率预估2298倍”全部内容,更多内容敬请关注股票配资平台!

  媒体报道