• http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • http://www.hnqhy.com/erling/.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:诚招股票配资代理商,专注股票配资二十年。
  • 股票配资banner图

  股票配资代理

  QG电子

  发布时间:2019-04-23 16:19

  QG电子

   导读4月22日晚间,沪深两市多家上市公司发布重要公告:华昌化工控股子公司建设氢燃料电池及检测设备中试生产线收到环评批复、鸿达兴业与雄川氢能签订氢能项目合作意向协议。具体如下:1、华昌化工:控股子公...

   4月22日晚间,沪深两市多家上市公司发布重要公告:华昌化工控股子公司建设氢燃料电池及检测设备中试生产线收到环评批复、鸿达兴业与雄川氢能签订氢能项目合作意向协议。

   具体如下:

   1、华昌化工:控股子公司建设氢燃料电池及检测设备中试生产线收到环评批复

   华昌化工(002274)公告,公司控股子公司华昌能源于2019年4月22日收到张家港市环境保护局核发的《张家港市环境保护局建设项目环境影响评价注册表》,同意华昌能源建设氢燃料电池及检测设备中试生产线项目备案注册。

   2、鸿达兴业:与雄川氢能签订氢能项目合作意向协议

   鸿达兴业(002002)公告,公司于2019年4月22日与雄川氢能科技(广州)有限责任公司签订《氢能项目合作意向协议》,旨在氢能装备研发制造、氢源供应、加氢站投资建设及运营等方面展开合作,利用各自的优势将氢能产业做大做强。

   3、凯龙股份:公司目前无与氢能源相关产品的收入

   凯龙股份(002783)回复深交所问询函称,公司目前无与氢能源相关的产品的收入。

   储氢材料等相关技术引进及研发工作尚处于探索论证中,暂无实质性进展和投资。公司作为合伙人参与投资了深圳市君丰华盛投资合伙企业(有限合伙),该基金为氢能源相关产业基金。

   4、辽宁期货配资软件招商瑞尔特2018年度净利润同比增长0.39%拟10转6派3元

   瑞尔特(002790)披露年报。公司2018年实现营业收入993,785,232.85元,同比增长8.34%;实现归属于上市公司股东的净利润161,045,679.34元,同比增长0.39%;基本每股收益0.63元/股。公司2018年度利润分配预案为:以256000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

   5、仙坛股份年报拟10转5派5元一季度净利润同比增4倍

   仙坛股份(002746)披露年报。公司2018年实现营业收入2,577,797,691.84元,同比增长19.12%;实现归属于上市公司股东的净利润401,958,666.17元,辽宁期货配资软件招商同比增长294.20%;基本每股收益1.30元/股。

   公司2018年度利润分配预案为:以309,128,341为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

   6、东方嘉盛将与中国电信深圳分公司合作5G业务

   东方嘉盛(002889)公告,公司于2019年4月22日与中国电信股份有限公司深圳分公司签署《战略合作协议》,双方就5G业务的试点和业务推广展开深度合作。基于创新的5G技术,辽宁期货配资软件招商双方联合在5G业务应用整合等领域展开合作,应用中国电信无线网络通信试点,并基于试点成果进一步完成未来商业合作模式。

   7、北汽蓝谷2018年净利增长161%连续6年稳居中国纯电动车销量第一

   北汽蓝谷(600733)发布年报,2018年,公司实现营业收入16,437,960,414.93元,同比增长43.02%;归属于上市公司股东的净利润155,160,427.04元,同比增长161.21%。每股收益0.0462元。公司表示,2018年,公司实现销量15.8万辆,同比增长53%,连续六年稳居中国纯电动汽车销量第一。

   8、达刚路机:斯里兰卡爆炸事件未对公司造成任何实质性影响

   达刚路机(300103)公告,目前,公司斯里兰卡项目已接近尾声,其收入金额占公司收入总额的比例在逐年下降;同时,斯里兰卡国家公路发展局为斯里兰卡国家的一级公路管理机构,具有很强的履约能力;另外,本次发生的爆炸事件位于斯里兰卡首都科伦坡,与公司工程项目施工地康提距离约120公里。辽宁期货配资软件招商

   因此,爆炸事件未对公司的业务和人员造成任何实质性的影响。

   9、贵州燃气一季报净利增长37%年报拟10转4派0.64元

   贵州燃气(600903)披露年报及一季报,2018年度,公司实现营业收入36.06亿元,同比增长29.75%;归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长24.96%;每股收益0.21元。公司拟10转4派0.64元。公司同日发布一季报。一季度归属于上市公司股东的净利润4916.48万元,同比增长37.19%。

   10、亚威股份2018年度净利润同比增长18%拟10转5派3元

   亚威股份(002559)披露年报。

   公司2018年实现营业收入1,532,884,430.19元,同比增长6.52%;实现归属于上市公司股东的净利润111,527,129.04元,同比增长17.76%;基本每股收益0.3010元/股。公司2018年度利润分配预案为:以367970062为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  辽宁期货配资软件招商

  QG电子

  以上就是小编为您带来的“辽宁期货配资软件招商:4月22日晚间上市公司十大重磅公告”全部内容,更多内容敬请关注股票配资平台!

  媒体报道